Vocabulary – Main

Bioinformatics vocabulary

Introduction | Vocabulary as pdf version | Vocabulary in spreadsheet version

At the late 1990’s the Bioverkko network consisting of Finnish bioinformatics specialists decided to collect a Finnish-English bioinformatics vocabulary. The aim was to create a vocabulary to develop and uniform the Finnish bioinformatics vocabulary and thus support the teaching and research on bioinformatics. The following persons belonged to the working group that created the first version of the vocabulary: Erja Heikkinen (CSC), Marjo Korpi (TAY), Kimmo Mattila (CSC), Ilkka Porali (JOY) and Mauno Vihinen (TAY). The first version of the vocabulary was published 2000 on the CSC’s web site. 2011 CSC transferred the maintenance and development of the vocabulary to the Finnish Bioinformatics society. The vocabulary was carefully revised by Mauno Vihinen in 2012 when many new terms were introduced and outdated ones removed.

Suggestions regarding the development of the vocabulary can be sent to the board of the society: bioinfo-seura-hallitus [at] helsinki.fi

Terms in alphabetical order


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bioin588/public_html/excel/Classes/PHPExcel/Shared/OLE.php on line 290
 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A-DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- A-DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
B-DNA:sta dehydraation kautta syntynyt rakennemuoto, jossa on 11 emäsparia/kierre.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: B-DNA, Z-DNA

ab initio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- lat. alusta, perusteista
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Laskennassa ab initio menetelmillä pyritään löytämään ratkaisu annetun teorian perusteella, ilman kokeellisen aineiston ohjausta. Esimerkiksi proteiinin 3-ulotteisen rakenteen ennustaminen puhtaasti teoreettisen mallin avulla.

acceptor
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- akseptori, vastaanottaja
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Atomi, molekyyli tai solu, joka vastaanottaa luovuttajalta esimerkiksi elektronin, molekyylin tai molekyyliryhmän

acceptor-(3')-splice site
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- akseptori-3'-silmukointikohta

accession number
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- tunnusnumero
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tietokannassa yksikäsitteinen tunnusnumero sekvenssille tai muulle datasyötteelle.

accuracy
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- tarkkuus, täsmällisyys

active site
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- aktiivinen keskus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Entsyymin katalyyttisen keskuksen muodostavat aminohapot.

agglomerative hierarchical clustering
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
kokoava hierarkkinen klusterointi

alignment
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- rinnastus (kohdistus, linjaus)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sekvenssien vastinmerkkien tai vastinkohtien sijoittaminen kohdakkain.

allele
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- alleeli, vastingeeni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geenin vaihtoehtoiset muodot, jotka sijaitsevat samassa kohdassa kromosomissa. Alleeleja voi samalla diploidilla normaalikaryotyyppisellä yksilöllä olla kerrallaan vain kaksi, joko kaksi samanlaista (homotsygootti) tai kaksi erilaista (heterotsygootti).

allogeneic
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- allogeeninen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Saman lajin yksilöiden välinen alleelivariaatio.

allostery
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- allosteria
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Toispaikkainen säätely, joka tapahtuu siten että säätelijä sitoutuu entsyymin aktiivisen keskuksen ulkopuolelle.

alternative splicing
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- vaihtoehtoinen silmukointi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiinituotannon säätely lähettiRNA:n prosessoinnilla. Eksonien koodaamien lähettiRNA-sekvenssien liittäminen toisiinsa vaihtoehtoisista kohdista saa aikaan erilaisten proteiinien tuotannon, tai lähettiRNA:n, jota ei transloida.

Alu sequence
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Alu-sekvenssi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Useissa ihmisen introneissa toistuva sekvenssi, joka tunnistetaan AluI-restriktiokohtien avulla. Homologiselle rekombinaatiolle alttiita kohtia.

amber mutation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- amber-mutaatio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lopetuskodoniin (UAG) johtava mutaatio.

amphipathic
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- amfipaattinen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Molekyyli tai sen osa on amfipaattinen, mikäli sen pinnalla on selkeästi erillisiä vesihakuisia ja vesipakoisia alueita.

amphipathic helix
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- amfipaattinen kierre
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiinirakenteessa esiintyvä kierrerakenne, jossa vesihakuiset ja vesipakoiset aminohapot sijoittuvat kierteen vastakkaisille puolille.

amplification
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- vahvistus, suurennus; erityisesti PCR:n yhteydessä myös monistaminen

aneuploidy
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- aneuploidia
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
kromosomistoltaan haploidisesta tai sen kerrannaisesta poikkeava.

annealing
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
1. Molekyylibiologiassa: komplementaaristen yksinauhaisten nukleiinihappojen pariutuminen. 2. Numeriikassa: Simulated Annealing, laskennallinen menetelmä, jota käytetään mm. optimointitehtävissä.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Myös: hybridization

annotation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- sekvenssikuvaus, annotaatio.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sekvenssitietokantojen yhteydessä: sekvenssin ominaisuuksien kuvaaminen varsinaisen sekvenssin lisäksi tietokannassa. Genomisekvenssistä voidaan määrittää tunnettuja ja ennustettuja geenejä, näiden koodaavia alueita ja säätelyalueita, variaatioita, STS-kohtia jne. Proteiinisekvenssin kuvaus voi puolestaan sisältää tietoja proteiinin toiminnasta, translaation jälkeisistä modifikaatioista, domeeneista, aktiivisista kohdista ja rakenteesta.

anonymized data
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- anonymisoitu tieto/data, nimetön tieto/data
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Aineisto josta yksilön identifioivat tiedot on poistettu.

anticodon
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- antikodoni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Siirtäjä-RNA:n (tRNA:n) kolmen peräkkäisen kodonille vastakkaisen eli komplementaarisen nukleotidin muodostama tripletti, joka koodaa yhtä aminohappoa. Antikodoni tunnistaa kodonin, mikä mahdollistaa aminohappojen sijoittamisen oikealle kohdalle peptidiketjussa.

anticodon arm
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- antikodonisilmukka
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
tRNA:n antikodonin sisältävä osa.

antiparallel
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- vastakkaissuuntainen, antiparalleelinen

antisense
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geenille vastakkainen DNA-sekvenssi, joka toimii RNA:n mallina transkriptiossa.

antisense RNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- mRNA:lle komplementaarinen RNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Voidaan käyttää mm. geenien ilmentymisen estämiseen.

applet
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- pienoissovellutus

area under the ROC curve
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
AUC
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
ROC-käyrän alle jäävä pinta-ala

array-CGH
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- CGH molekyylikaryotyypitys
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Genominlaajuinen kopiolukumuutosten tutkimus

assembly
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kokoaminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-sekvenssin kokoaminen päällekkäin menevistä sekvenssijaksoista tai -fragmenteista.

AUC Katso area under the ROC curve

autosome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- autosomi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Muu kuin sukupuolikromosomi.

average linkage method
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- keskiarvosidosryvästys, naapurikeskiarvomenetelmä

B-DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- B-DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA:n rakennemuoto (Vertaa: A-DNA ja Z-DNA). Watsonin ja Crickin kuvaama DNA-rakennemuoto, jossa on 10,4 emäsparia/kierre.

BAC Katso bacterial artificial chromosome

backbone
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- pääketju (selkäranka, ranka)

bacterial artificial chromosome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
BAC
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
keinotekoinen bakteerikromosomi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Molekyylibiologiassa käytetty kantaja (vektori).

bait
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- koetin
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Myös: probe

base
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- emäs
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nukleiinihappojen yhteydessä: Nukleiinihappojen perusyksikkö. DNA:n neljä emästyyppiä ovat adeniini (A), guaniini (G), tymiini (T) ja sytosiini (C). RNA:ssa tymiinin tilalla esiintyy urasiili (U).

base calling
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- emäksen tunnistaminen (sekvensoinnissa)

base pair
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
bp
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
emäspari
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nukleotidien emäkset, jotka kaksijuosteisessa DNA:ssa sitoutuvat toisiinsa vetysidoksilla. DNA:n neljä emästä ovat adeniini (A), guaniini (G), tymiini (T) ja sytosiini (C). Emäspareilla tarkoitetaan yleensä pareja A-T ja G-C, jotka ovat energeettisesti edullisimmat. RNA:ssa T korvautuu urasiililla (U).

Bayes' rule
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Bayesin sääntö
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Bayesilaisen todennäköisyyslaskennan perusolettamus. Bayesin sääntöä käytetään arvioitaessa ehdollisia todennäköisyyksiä, eli kahden tai useamman parametrin vaikutusta jonkin tapahtuman todennäköisyyteen. Esim. kahden parametrin (A ja B) tapauksessa sääntö on muotoa: Tapahtuman A ehdollinen todennäköisyys tapahtuman B yhteydessä, P(A|B) on yhtä suuri kuin tapahtuman A kokonaistodennäköisyys, P(A), kertaa tapahtuman B ehdollinen todennäköisyys tapahtuman A yhteydessä, P(B|A), jaettuna B:n kokonais- todennäköisyydellä, P(B). P(A|B) = P(A) P(B|A) / P(B)

Bayesian
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- bayesilainen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Menetelmä, jossa käytetään Bayesin sääntöä.

bias
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- harha

bioinformatics
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- bioinformatiikka
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Biologisen ja lääketieteellisen informaation tietokoneavusteinen kerääminen, prosessointi ja analysointi.

Blocks Substitution Matrix
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
BLOSUM
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Pisteytysmatriisisarja, jota käytetään sekvenssianalyyseissä. Perustuu BLOCKS-tietokannan kaukaista sukua olevien sekvenssien paikallisiin rinnastuksiin.

BLOSUM Katso Blocks Substitution Matrix

blunt ended
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kaksinauhaisen DNA:n pää, jossa kumpikin nauha on yhtä pitkä.

bootstraping
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- itselataava
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Menetelmä, jossa algoritmin antamaa tulosta testataan toistamalla algoritmia sekoitetuilla aloitusarvoilla tai syöttötiedoilla. Sekoitus tehdään satunnaisesti, mutta kuitenkin tavalla, jonka ei pitäisi vaikuttaa käytetyn menetelmän antamaan tulokseen. 

bp Katso base pair

byte
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- tavu
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Määrämittainen, yleensä kahdeksan bitin muodostama kokonaisuus. Esimerkiksi yhden kirjainmerkin esittämiseen tarvitaan yleensä yksi tavu.

CAAT-box
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- CAAT-sekvenssi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Useiden eukaryoottigeenien promoottorialueella sijaitseva konservoitunut DNA-sekvenssi, joka yleensä osallistuu transkription säätelyyn. CAAT-sekvenssi sijaitsee yleensä ns. TATA-laatikon 5'-puolella, n. 50 - 200 nukleotidia alavirtaan transkription aloituskohdasta.

CAI Katso codon adaptation index

candidate gene
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ehdokasgeeni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-alue, jonka sijainti ja sekvenssi saattavat liittyä tarkasteltavaan ominaisuuteen, esim. perinnölliseen sairauteen.

cap
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kemiallinen rakenne, joka liitetään aitotumallisten esi-lähettiRNA:n 5'-päähän transkription jälkeen. Modifioitu guanosiinitrifosfaatti-7-metyyliguanosiini, joka on liittynyt 5'-5' trifosfaattisidoksella lähettiRNA:n 5'-päähän.

cap site
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
lähettiRNA:n 5'-pää. Kohta, johon cap-rakenne liitetään, merkitään usein geeniin +1:llä.

carrier
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kantaja
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
1. Taudinkantaja, yksilö, joka ei itse sairasta tautia, mutta voi välittää sen aiheuttajaa (bakteeria, virusta) muihin yksilöihin. 2. Heterotsygoottinen yksilö, jolla on kromosomistossaan peittyvä geeni (esim. tautia aiheuttava). 3. Kuljettava aine, kantaja-aine, vektori.

cDNA Katso complementary DNA

cDNA library
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- cDNA-kirjasto
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kokoelma cDNA-molekyylejä, jotka on pakattu kantajaan (plasmidi, faagi).

CDS Katso coding regions

centimorgan
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
cM
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
senttimorgan
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geneettisen etäisyyden mitta (1/100 Morgania). 1 cM vastaa karkeasti ottaen 1 miljoonaa emäsparia DNA:ta ja yhden prosentin rekombinaatiofraktiota. Rekombinaatiofraktion ja karttaetäisyyden tarkka suhde määritellään karttafunktioiden avulla.

centromere
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- sentromeeri
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kromosomikäsivarsien kiinnittymiskohta, johon tuman jakautumisessa kiinnittyvät myös tumasukkulan säikeet.

chaperone
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kaperoni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiini, joka avustaa toisen proteiinin laskostumista.

chiasma
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kiasma
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Meioosissa homologisten kromatidien välille muodostuva rakenne, joka mahdollistaa kromatidien geneettisen materiaalin vaihtuminen eli tekijäinvaihdunnan.

chip (oligonucleotide array)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- geenilastu, DNA-siru
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lasi- tai piilevy, tai kalvo, jonka pinnalle on syntetisoitu tai sidottu DNA-tai RNA -molekyylejä (geenien osia tai oligonukleotideja). Käytetään esimerkiksi geenien ilmentymisen analysoimisessa.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Myös: DNA microarray, cDNA array

Chou-Fasman analysis
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Choun ja Fasmanin analyysi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yksi proteiinien sekundäärirakenteen ennustusmenetelmistä.

chromatid
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kromatidi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kahdentuneen kromosomin puolikas eli kromosomin puolikkaat ennen solunjakautumista edeltävää mitoosin metafaasivaihetta tai meioosin toisen jaon loppuvaiheita.

chromatin
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kromatiini
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kromosomin pakkautunut DNA-rihma histoniproteiineineen. (Mikroskooppisesti: tiheästi pakkautunut heterokromatiini ja löysempi eukromatiini).

chromosomal map
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kromosomikartta
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kromosomikuva, jossa on merkittynä geenimerkkien fyysinen sijainti.

chromosome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kromosomi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-rihma, joka aitotumallisilla pakkautuu tiiviisti histoniproteiinien avulla. Pääosa solun geenistöstä on kromosomeissa.

clade
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- oksa, haara
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
sukupuun haara, kehityslinja. Samansukuinen ryhmä.

cladogram
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kladogrammi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Puukaavio, joka kertoo tarkasteltavien yksiköiden eriytymisjärjestyksen, muttei erkaantumiseen kulunutta aikaa. Perustuvat kladistisiin ominaisuuksiin, joiden oletetaan sisältävän tietoa kehityshistoriallisesta alkuperästä.

clone
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- klooni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Perinnöllisesti samanlaisten yksilöiden tai solujen joukko.

cloud computing
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- pilvilaskenta
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Internetissä tapahtuva tietotekniikan käyttö.

cluster
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ryhmä, ryväs, klusteri
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Joukko samankaltaisia kohteita.

cluster analysis
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- klusterianalyysi

clustering
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- 1. ryhmittelyanalyysi. 2. ryhmittely (ryhmittelyanalyysin tulos)

cM Katso centimorgan

coalescent
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- yhteensulautuminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Evoluutiobiologiassa: teoria, jossa nykyhetkestä palataan mutaatioiden kautta muinaisiin alleeleihin. Voidaan käyttää esimerkiksi mutaatiotaajuuksien arvioinnissa.

coding regions
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
CDS
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
koodaavat alueet
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Aloitus- ja lopetuskodonien rajaama proteiinia koodaava genomisen sekvenssin osa.

coding strand
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- koodaava juoste
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Genomisen DNA:n juoste, jonka sekvenssi kopioituu lähettiRNA:han. Sekvenssiä julkaistaessa esitettävä emäsjärjestys.

codominance
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kodominanssi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Periytymistapa, jossa molemmat alleelit ilmenevät fenotyypissä.

codon
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kodoni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
lähettiRNA:ssa kolme peräkkäistä emästä, jotka proteiinisynteesissä vastaavat yhtä aminohappoa tai translaation lopetusta.

codon adaptation index
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
CAI
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
kodonien adaptaatioindeksi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Synonyymikodonien käyttöön liittyvä mitta.

cohesive end
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- koheesiivinen pää
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kaksijuosteisen DNA:n pää, jossa toinen juoste on pidempi eli jatkuu yksijuosteisena.

coiled coil
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kiertynyt kierre
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiinirakenne, jossa samansuuntaiset α-kierteet kiertyvät toistensa ympäri.

combinatorial chemistry
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kombinatorinen kemia, yhdistelykemia, kombikemia
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kemiallinen prosessi, missä joukko lahtöaineita reagoi toistensa kanssa tuottaen suuren määrän reaktiotuotteita (molekyylikirjasto). Käytetään erityistesi lääketeollisuudessa johtomolekyylien seulonnassa

comparative genomic hybridization
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- vertaileva genominen hybridisaatio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kopiolukumuutosten tutkimusmenetelmä.

comparative genomics
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- vertaileva genomiikka
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Genomien ja niiden osien vertailu

complementary
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- komplementaarinen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Vastin- tai nukleiinihappojuoste, jonka jokainen nukleotidiemäs pariutuu (Watson-Crick -periaatteen mukaisesti) toisen juosteen kanssa.

complementary base
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- vastinemäs
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kaksijuosteisessa DNA:ssa jokaista A:ta vastaa T ja jokaista G:tä C.

complementary DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
cDNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
komplementaarinen DNA, vastakkainen DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-juoste, joka on syntetisoitu käyttäen mallina RNA:ta.

complete linkage clustering
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- täydellinen sidosklusterointimenetelmä, kauimmaisen naapurin menetelmä

complex disease
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- monitekijäinen tauti
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tila, jonka syntyyn vaikuttavat useiden geenien lisäksi myös ympäristötekijät.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: multifactorial ja multigenic disease, polygenic disorders

complexity (of gene sequence)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- (sekvenssin) kompleksisuus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Esim. "Low complexity sequence", alhaisen kompleksisuuden omaava sekvenssi, sekvenssi jonka kompositio merkittävästi eroaa tyypillisestä aminohappojakaumasta.

computer cluster
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- tietokoneklusteri
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yhteenliitettyjen tietokoneiden muodostama hajautettu laskentaympäristö.

computer grid
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- hajautettu laskentaympäristö

consanguineous
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- verisukuinen

consanguinity
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- verisukulaisuus

consensus sequence
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- konsensussekvenssi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-, RNA- tai aminohapposekvenssiryhmän perusteella matemaattisin menetelmin tehty sekvenssi, joka kuvastaa nukleotidien tai aminohappojen yleisintä muotoa kussakin sekvenssin kohdassa. Alueet, joilla vastaavuus on suuri, heijastavat yleensä yhteistä toiminnallista historiaa.

contig
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- jatkumo
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lyhyistä, osittain päällekkäisistä sekvensseistä yhdistelemällä muodostettu yhtenäinen sekvenssi.

copy number variation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kopiolukuvariaatio, kopiolukumuutos

cosmid
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kosmidi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kantaja (vektori), joka on tehty yhdistämällä lambda-faagin DNA:ta bakteerin plasmidiin. Käytetään usein pitkien DNA-fragmenttien kloonaamisessa.

covariance
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kovarianssi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kahden muuttujan yhteistä vaihtelua kuvaava tunnusluku.

CpG island
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- CpG-saareke
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Runsaasti C- ja G-nukleotideja sisältävä alue. Usein lähellä aktiivisesti ilmennettäviä geenejä.

cross validation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ristiinvalidointi

crossing over
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- tekijäinvaihdunta
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geneettisen materiaalin vaihtuminen vastinkromosomien välillä kromatidirihmojen ristiinmenon yhteydessä meioosin 1. jaossa.

curation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kuratointi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tietokannan ylläpito, kehittäminen ja päivitys

data integration
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- datan yhdistäminen, aineistojen yhdistäminen

data mining
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- tiedon louhinta
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lainalaisuuksien ja poikkeuksien etsiminen tietomassoista.

data reduction
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- datan tiivistys, aineiston tiivistys

data warehouse
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- tietovarasto
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Hakuja varten laadittu yhdistelmä eri sovellusalueiden yhdenmukaistettuja ja yhtenäisen historian esittäviä tietoja.

DD Katso differential display

de novo
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- uudelleen, alusta
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Synteesi yksinkertaisista rakennekomponenteista lähtien.

deamination
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- deaminaatio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Aminoryhmän poisto.

decision tree
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- päätöspuu
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Koneoppimismenetelmä.

deep sequencing
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- syväsekvensointi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sekvensointi suurella kattavuudella luotettavuuden parantamiseksi.

degeneracy
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- degeneroituneisuus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Molekyylibiologiassa: Useimpia aminohappoja voi koodata useampi kuin yksi kodoni eli samaa aminohappoa voi vastata useampi kuin yksi nukleotidisekvenssi. Aminohapposekvenssistä ei välttämättä selviä alkuperäinen nukleotidisekvenssi, mutta nukleotidisekvenssi voidaan yksiselitteisesti kääntää aminohapposekvenssiksi. Tästä johtuen geneettinen koodi voidaan luokitella degeneroituneeksi koodiksi.

deletion
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- poistuma, deleetio, puuttuma
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nukleiinihappojuosteen osan ja siinä olevien geenien poistuminen. Mutaatiotyyppi.

denaturation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- denaturoituminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nukleiinihappojen vastinjuosteiden irtautuminen emäspariutumisen purkautuessa, tai proteiinien kolmiulotteisen rakenteen avautuminen ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta (lämpötila, pH, jne.).

dendrogram
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- dendrogrammi, puukaavio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Mikä tahansa puumainen kaavio, joka kuvaa yksikköjen - kuten organismien - välisiä suhteita. Esim. sukupuu.

deoxyribonucleic acid
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
deoksiribonukleiinihappo

depurination
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- depurinaatio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Puriinin poisto nukleiinihapoista.

DGGE technique
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-geelielektroforeesi denaturoivassa pH-gradientissa. Käytetään geenien monimuotoisuuden analysoinnissa.

dideoxynucleotide
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- dideoksinukleotidi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nukleotidi, jossa deoksiriboosi on korvattu dideoksiriboosilla. DNA-polymeraasit eivät pysty liittämään uusia nukleotideja dideoksinukleotideihin, mistä johtuen niitä voidaan käyttää polymerisaation pysäyttämiseen.

dideoxynucleotide sequencing
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- dideoksinukleotidisekvensointi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sangerin entsymaattinen DNA:n sekvensointimenetelmä, jossa sekvensoitavalle juosteelle syntetisoidaan dideoksinukleotidien läsnäollessa leimattuja, eri pituisia juosteita. Pituusjärjestyksen avulla voidaan määrittää DNA:n emäsjärjestys.

differential display
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DD
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
lähettiRNA-populaatioista RT-PCR:llä muodostettu kokoelma eri pituisia DNA-fragmentteja, jotka sekvensointigeelissä eroteltuna osoittavat samankaltaisesti tai eri tavoin ilmeneviä geenejä.

dihedral angle
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kiertokulma, tasokulma, dihedraalikulma

diploid
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- diploidi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Solu, jonka tumassa on kaksi vastinkromosomistoa (yksi kummaltakin vanhemmalta), yleensä somaattiset eli muut kuin sukusolut.

diplotype
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- diplotyyppi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kutakin kromosomia kaksi kappaletta.

direct repeat
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- suora toisto
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Samassa suunnassa toistuva emäsjärjestys (esim. ACT ACT ACT).
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: palindrome

directed acyclic graph
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- suunnatty asyklinen verkko

directed evolution
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- suunnattu evoluutio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Koejärjestely jossa evoluutiota pakotetaan tiettyyn suuntaan seulonnan avulla.

distance geometry
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- etäisyysgeometria
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Molekyylien rakennemäärittelyssä käytettävä laskennallinen menetelmä. Menetelmässä määritetään joukko atomien välisten etäisyyksien välisiä raja-arvoja, joiden perusteella luodaan molekyylin rakennemalleja. Käytetään etenkin NMR-spektroskopian yhteydessä.

distance matrix
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- etäisyysmatriisi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Taulukko, joka kuvaa taksonien parittaisia eroja.

disulphide bond
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- disulfidisidos, rikkisilta
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kahden rikkiatomin välinen kovalenttinen sidos. Proteiineissa kysteiinisivuketjujen välisillä eli rikkisilloilla on disulfidisidoksillausein merkittävä vaikutus proteiinin kolmiulotteiseen rakenteeseen.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: disulphide bridge

disulphide bridge
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- rikkisilta
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kahden kysteiinisivuketjun rikkiatomien välinen disulfidisidos. Proteiinirakenteissa rikkisillat voivat sitoa kovalenttisesti yhteen kaksi sekvenssin eri kohdissa olevaa kysteiiniä ja siten vaikuttaa proteiinin rakenteeseen ja sen vakauteen.

DNA Katso deoxyribonucleic acid

DNA fingerprint
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- DNA-tunniste
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yksilöiden tunnistusmenetelmä, joka perustuu tiettyjen toistuvien, geenittömien DNA-jaksojen emäsjärjestyksen tutkimiseen.

DNA microarray
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- DNA-siru
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Alustalle (lasi tai kalvo) kiinnitetty kokoelma DNA-molekyylejä, jotka voidaan hybridisoida liuoksessa olevan nukleiinihappokokoelman kanssa.

docking
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- telakointi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Molekyylien sovittaminen toisiinsa esimerkiksi ligandien sitoutumista tutkittaessa.

domain
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- domeeni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiinirakenteen itsenäisesti poimuttuva yksikkö.

dominant
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- vallitseva, dominantti
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Alleeli joka periytyy yksinkertaisenakin.

dominant negative mutation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- dominantti, negatiivinen mutaatio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Mutaatio jonka tuote toimii antagonistisesti, vastakkaisesti, normaalin geenituotteen kanssa estäen sen normaalin toiminnan.

donor
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- luovuttaja, donori
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Atomi, molekyyli tai solu, joka luovuttaa vastaanottajalle esimerkiksi elektronin, molekyylin tai molekyyliryhmän

double helix (Watson-Crick model)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kaksoiskierre, Watsonin ja Crickin malli
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Molekyylibiologiassa: DNA:n vastinjuosteet kiinnittyvät emäsosistaan toisiinsa kaksoiskierteiseksi molekyylirakenteeksi.

double-stranded
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kaksijuosteinen (-nauhainen, -säikeinen)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nukleiinihapporakenne, joka muodostuu kahdesta emäspariutuneesta vastinjuosteesta.

double-stranded DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
dsDNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
kaksijuosteinen (-nauhainen, -säikeinen) DNA

double-stranded RNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
dsRNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
kaksijuosteinen (-nauhainen, -säikeinen) RNA

downstream
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- alavirran puoleinen,
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
5'-3' -suuntaan etenevä, 3'-puolella sijaitseva; proteiineissa karboksiterminaalipään puoleinen.

driver mutation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- syöpään liittyvä mutaatio

dsDNA Katso double-stranded DNA

dsRNA Katso double-stranded RNA

duplication
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- (kromosomin osan) kahdentuminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kromosomin osan kahdentuminen. Mutaatiotyyppi.

edit distance
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- muokkausetäisyys, editointietäisyys

EM algorithm Katso expectation maximisation algorithm

endonuclease
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- endonukleaasi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nukleiinihappoa juosteen keskeltä pilkkova entsyymi.

enhancer
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- tehostaja, voimistaja
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Molekyylibiologiassa: transkriptiotekijä, joka yleensä aktivoi transkriptiota.

entry
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- merkintä, tietue (tietokannassa)

epigenetics
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- epigenetiikka
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geenin ilmentymiseen vaikuttavat muutokset jotka eivät johdu geenisekvenssin muutoksista.

epigenomics
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- epigenomiikka
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Laaja-alainen esim. genominlaajuinen epigenetiikkatutkimus

EST Katso expressed sequence tag

euchromatin
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- eukromatiini
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geenirikkaat kromosomialueet

eukaryote (eucaryote)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- eukaryootti, aitotumallinen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Eliö, jonka kromosomeilla on nukleosomirakenne ja jonka kromosomit ovat tumassa tumakotelon eristäminä solulimasta. Solulimassa on tehtäviltään erikoistuneita soluelimiä.

Eulerian path/cycle
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Eulerin polku/polku
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Graafiteorian mukaisessa esityksessä polku, joka kulkee graafin kaikkien särmien (edge) kautta. Mikäli polku kulkee niin että se lopuksi palaa lähtöpisteeseensä, kyseessä on Eulerin ketju.

evolutionary distance
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- evoluutioetäisyys
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Taksonien väliset erot esim. molekyyleissä ovat tarkasteltavissa stokastisin menetelmin, joiden avulla kullekin taksoniparille saadaan evolutiivista etäisyyttä kuvaava tunnusluku.

evolutionary tree
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- evoluutiopuu
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Puukaavio, jolla esitetään taksonien evoluutioetäisyyttä.

ex vivo
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kehon ulkopuolella

exome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- eksomi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Eksoneiden kokonaisuus transkriptomissa.

exon
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- eksoni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Aitotumallisen geenin proteiinia koodaava osa, joita voi olla geenissä useita. Eksoneita on myös aitotumallisten viruksissa. Eksonien välisiä osia kutsutaan introneiksi.

exonuclease
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- eksonukleaasi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nukleiinihappojuostetta päistä hajottava entsyymi.

exonuclease footprinting DNase footprinting
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Menetelmä, jolla voidaan paikantaa DNA:han sitoutuvien proteiinien sitoutumiskohta.

expectation maximisation algorithm
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
EM algorithm
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
odotuksen maksimointialgoritmi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yleinen menetelmä maksimaalisen samankaltaisuuden laskemiseen.

expressed sequence tag
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
EST
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
ilmenevän geenin osa
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
EST-sekvenssi on solun tietyssä tilassa ilmenevän geenin satunnaisesti ja usein vain osittain sekvensoitu cDNA-klooni.

expression
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ilmentyminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA:n koodaaman proteiinin tuottaminen. Termiä käytetään usein (virheellisesti) synonyyminä transkriptiolle.

expression profile
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ilmentymisprofiili
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geeni(e)n ilmentymistieto eri biologisissa tilanteissa.

Extensible Markup Language
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
XML
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yleinen standardiformaatti, jolla voidaan kuvata rakenteista aineistoa ja dokumentteja tekstimuodossa. XML on suuniteltu erityisesti helpottamaan rakeenteellisen aineiston siirtoa ja esittämistä WWW-järjestelmässä.

extinction
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- sukupuutto

FASTA format
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- FASTA-muoto
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sekvenssitiedostojen yleinen standardimuoto.

File Transport Protocol
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
FTP
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yleinen tiedostojen siirtokäytäntö tietokoneiden välillä.

FISH Katso fluorescence in situ hybridization

fluorescence in situ hybridization
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
FISH
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kudos- tai soluvalmisteille käytettävä hybridisaatioanalyysimenetelmä, jossa käytetään fluoresoivia merkkiaineita eli leimoja.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: Graph theory

flush ended
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kohesiivinen pää
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kaksijuosteinen DNA, jossa toinen juosteista on pidempi. Katso sticky ended.

fold
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- yleisrakenne, poimutus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Käytetään kuvaamaan proteiinin tai muun makromolekyylin järjestäytynyttä kolmiulotteista rakennetta yleisellä tasolla. Proteiineilla voi olla samanlainen yleisrakenne (esimerkiksi neljän kierteen kimppu), vaikka niiden aminohappokoostumus ja tarkka kolmiulotteinen rakenne ovat erilaisia.

folding
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- laskostuminen, poimuttuminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Prosessi, jossa proteiinin tai muun makromolekyylin kolmiulotteinen rakenne hakeutuu sille ominaiseen muotoon.

founder mutation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kantamutaatio

frameshift
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lukukehyksen muuttuminen esim. poistuman tai lisäyksen seurauksena.

FTP Katso File Transport Protocol

furthest neighbor method
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kauimman naapurin menetelmä

fusion protein
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- fuusioproteiini
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geenien yhdistämisen seurauksena syntynyt kimeerinen proteiini

gamete
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- sukupuolisolu
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tavallisesti haploidit solut, jotka yhtyessään muodostavat tsygootin.

gap
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- aukko
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Aukko sekvenssirinnastuksessa.

Gene Ontology
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
GO
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
geeniontologia
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Systemaattinen geenituotteiden ontologia, jota käytetään kuvaamaan molekyylin toimintaa, biologista prosessia ja solun komponentteja.

gene therapy
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- geeniterapia
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sairauden hoito tai ehkäiseminen geenien siirron avulla.

genetic algorithm
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- geneettinen algoritmi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Evoluutiomekanismeja matkiva optimointimenetelmä. Algoritmi perustuu ongelman kuvaamiseen ratkaisujoukkona, johon kohdistetaan valintaa, tekijäinvaihduntaa ja mutaatioita.

genetic algorithm
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- geneettinen algorirmi

genetic code
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- geneettinen koodi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kaava, jonka mukaan lähettiRNA:n emäskolmikot vastaavat translaation aloitusta, lopetusta tai tiettyjä aminohappoja. Tämän kaavan perusteella geeni ohjaa sitä vastaavan polypeptidin syntyä.

genetic counseling
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- geneettinen neuvonta.

genetic engineering
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- geenitekniikka

genetic map, linkage map
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- geneettinen kartta, kytkentäkartta
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kromosomikartta, jossa geenien tai geenimerkkien sijainti on esitetty suhteessa toisiinsa. Ei välttämättä vastaa täysin fyysistä sijaintia.Myös geenien sisäistä rakennetta kuvaavia karttoja kutsutaan geenikartoiksi.

genetic marker
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- geenimerkki
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geneettinen ero, jota käytetään hyväksi geneettistä rekombinaatiota tutkittaessa. Geenikarttaan liittyvä ominaisuus (esim. perinnöllinen sairaus), jota vastaavan geneettisen rakenteen sijainti kromosomissa tunnetaan.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: marker

genetic predisposition
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- geneettinen alttius

genetic risk
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- geneettinen riski
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Mahdollisuus jonkin ominaisuuden, yleensä sairauden, ilmenemiseen.

genetic screening
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- geneettinen seulonta

genetically modified organism
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
GMO
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
geenimuunneltu organismi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geenitekniikalla muunnettu organismi, joka sisältää vierasperäistä geneettistä materiaalia.

genome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- perimä, genomi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Eliön tai solun kromosomien sisältämä perinnöllinen informaatio.

genome wide association study
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
GWAS
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
genominlaajuinen assosiaatiotutkimus

genomic DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- genominen DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Solun DNA-fraktio, joka muodostuu kromosomeista (ei siis sisällä soluelinten DNA:ta).

genomics
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- genomiikka
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Genominlaajuinen tutkimus.

genotype
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- genotyyppi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Solun tai yksilön geneettinen kokonaisuus.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: phenotype

germ cell
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- itusolu
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Monisoluisen yksilön lisääntymissolu

germ line
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- itulinja, iturata
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sukusolujen syntyyn johtava solulinja.

global alignment
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kokonaisrinnastus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sekvenssien rinnastaminen niin, että sekvenssien samankaltaisuuksia pyritään löytämään koko pituudelta.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: local alignment

GMO Katso genetically modified organism

GO Katso Gene Ontology

graph theory
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- graafiteoria, verkkoteoria
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Graafiteoriaa voidaan käyttää tapauksissa, joissa tukittava ongelma voidaan esittää verkkomaisena kuvana, joka koostuu solmupisteistä eli kärjistä (vertex) sekä niitä yhdistävistä väleistä eli särmistä (edge). Bioinformatiikassa graafiteoriaa voidaan soveltaa mm. sekvensoinnissa ja proteomiikassa esiin tuleviin ongelmiin, joissa ratkaisu kootaan suuresta joukosta osaratkaisuja (esim. sekvenssi sekvenssipaloista).

Greek key motif
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Greek kay -motiivi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
beta-säikeiden muodostama rakenteellinen motiivi.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: Eulerian path, Hamiltonian path

GWAS Katso genome wide association study

H-bond Katso hydrogen bond

Hamiltonian path/cycle
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Hamiltonin polku/ketju
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Graafiteorian mukaisessa esityksessä reitti, joka kulkee graafin kaikkien solmupisteiden (vertex) kautta. Mikäli polku kulkee niin, että se lopuksi palaa lähtöpisteeseensä, kyseessä on Hamiltonin ketju.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: Graph theory

haploid
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- haploidi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tuma, solu tai yksilö, jossa on vain yksi kopio kutakin kromosomia, esim. sukusolut.

haplotype
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- haplotyyppi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geeniryhmä, jossa kutakin geeniä vastaa yksi alleeli, jotka yhdessä muodostavat genotyypin. Myös kromosomi tai kromosomin osa, jonka alleelit ovat kytkeytyneet toisiinsa.

HCA Katso hydrophobic cluster analysis

helical wheel
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kierrekaavio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Peptidisekvenssin esitystapa, jossa kuvataan sivuketjujen sijoittuminen α-kierteen eri puolille. Käytetään amfipaattisten kierteiden etsimisessä.

helix-coil transition
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kierteen purkautuminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nukleiinihappojen kaksoiskierteen tai proteiinien rakenteen purkautuminen esimerkiksi lämpötilan vaikutuksesta.

helix-loop-helix (HLH) motif
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kierre-silmukka-kierre -motiivi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kaksi α-kierrettä, joita erottaa silmukka. Transkriptiotekijöihin liittyvä motiivi, joka tunnistaa spesifisiä DNA-sekvenssejä ja sitoutuu niihin.

helix-turn-helix (HTH) motif
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kierre-käännös-kierre -motiivi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kaksi amfipaattista α-kierrettä, joita erottaa lyhyt β-käännös. Transkriptiotekijöihin liittyvä motiivi, joka tunnistaa spesifisiä DNA-sekvenssejä ja sitoutuu niihin.

heterochromatin
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- heterokromatiini
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kompakti, vähän geenejä sisältävä genomin osa

heteroduplex
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- heterodupleksi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-molekyyli, jossa juosteet ovat erilaisia. Juosteilla voi olla eri alkuperä, jolloin komplementaariset juosteet on saatu yhdistymään in vitro tai dupleksi muodostuu lähettiRNA:sta sekä vastaavasta DNA:sta.

heteroduplex analysis (mismatch analysis)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- heterodupleksianalyysi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Eri alkuperää olevien DNA-juosteiden annetaan liittyä toisiinsa heterodupleksiksi, minkä jälkeen erot kartoitetaan. Kartoitusmenetelmiä on useita.

heterogeneous nuclear RNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
hnRNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
heterogeeninen tuman RNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lyhytikäinen ja suurimolekyylinen lähettiRNA:n esiaste.

heterozygosity
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- heterotsygoottisuus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tila, jossa vähintään yhden lokuksen alleelit ovat yksilön vastinkromosomeissa keskenään erilaiset.

heuristic
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- heuristinen, kokemusperäinen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Algoritmien yhteydessä heuristisella menetelmällä tarkoitetaan kokemusperäistä ja/tai oletuksiin perustuvaa menetelmää.

Hidden Markov Model
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
HMM
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
kätketty Markovin malli, piilotettu Markovin malli
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Malli, jossa havaintoja mallitetaan piilevällä kerroksella, jolle on määritelty Markov-ominaisuus (mallin seuraava tila riippuu vain edellisestä tilasta).

hierarchical clustering
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- hierarkkinen klusterointi

high throughput genome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
HTG
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Viimeistelemätöntä sekvenssiaineistoa, josta kuitenkin on hyötyä esimerkiksi sekvenssihauissa. Tietokannassa vähintään kahden kiloemäksen palasina. Nopeasti tuotettua raaka-aineistoa, jota ei ole varmennettu.

histone
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- histoni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA:han sitoutuva, sitä stabiloiva ja sen toimintaa säätelevä proteiini. Histonit jaotellaan viiteen eri tyyppiin: H1, H2a, H2b, H3 ja H4. Histonien avulla aitotumallisten (eukaryoottien) DNA pakkautuu tiiviisti.

HMM Katso Hidden Markov Model

hnRNA Katso heterogeneous nuclear RNA

homeobox
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- homeolaatikko
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Konservoitunut DNA-jakso, joka alunperin löytyi banaanikärpäsen useista homeoottisia tai segmentaatiomutaatioita aiheuttavista geeneistä.

homeodomain
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- homeodomeeni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Homeolaatikko-sekvenssin koodaama proteiinin osa.

homologous recombination
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- homologinen rekombinaatio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tekijäinvaihdunta homologisten lokusten välillä.

homologue
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- homologi, samankaltainen sekvenssi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Evolutiivinen sukulaissekvenssi.

homology
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- homologia
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Evolutiivinen samankaltaisuus, joka perustuu yhteiseen kantamuotoon.

homozygosity
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- homotsygoottisuus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tila, jossa lokusten alleelit vastinkromosomeissa ovat samanlaiset.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: heterozygosity

Hopp-Woods
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yksi proteiinien hydropaattisuuden ennustusmenetelmistä.

hormone response element
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
HRE
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
hormonivastealue
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-sekvenssi, jonka hormonireseptori tunnistaa ja jonka ilmenemistä reseptori säätelee.

hot spot
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-alue, jossa muita alueita selvästi useammin tapahtuu evolutiivisia muutoksia, esim. mutaatioita.

HRE Katso hormone response element

HTG Katso high throughput genome

hub
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- napa
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Systeemibiologisen verkoston keskeinen noodi.

hybridization
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- yhdistyminen, hybridisaatio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
1. Tapahtuma, jossa kaksi vastakkaista nukleiinihappojuostetta liittyy yhteen. Käytetään geenitekniikassa nukleiinihappojen tunnistusmenetelmänä. Voidaan käyttää diagnostiikassa tiettyjen DNA-jaksojen osoittamiseen näytteestä. 2. Risteytyminen. 3. Solujen yhdistäminen keinotekoisesti.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: probe

hydrogen bond
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
H-bond
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
vetysidos
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Elektronegatiivisen atomin ja toiseen elektronegatiiviseen atomiin kovalenttisesti sitoutuneen vetyatomin välinen vuorovaikutus (esimerkiksi C=0··H-N). Vetysidokset ovat voimakkaimpia biomolekyyleissä esiintyvä ei-kovalenttisia vuorovaikutuksia. Niillä on merkittävä vaikutus mm. emäsparien muodostumiseen ja proteiinien laskostumiseen.

hydropathy
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- hydropaattisuus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Vesihakuisuuden ja -pakoisuuden yleistermi.

hydropathy plot
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- proteiinin hydropaattisuuden ennuste
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kuvaaja, jossa on esitetty proteiinisekvenssin vesipakoisuus tai vesihakuisuus sekvenssin funktiona. Yleensä arvo lasketaan käyttämällä tietyn mittaista tarkastelualuetta ja (painotettua) keskiarvoa, jolloin myös sekvenssissä tutkittavan aminohapon ympärillä olevat kohdat tulevat huomioiduiksi.

hydrophilic residue
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- vesihakuinen aminohappo

hydrophilicity
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- vesihakuisuus, hydrofiilisyys

hydrophobic cluster analysis
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
HCA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
hydrofobinen klusterianalyysi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Ennustaa hydropaattisuutta ja sekundäärirakenteita.

hydrophobic interaction
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- hydrofobinen vuorovaikutus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Molekyylien välinen näennäinen vuorovaikutus, joka aiheutuu niiden vettä hylkivästä luonteesta.

hydrophobic moment
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- hydrofobinen momentti
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Molekyyliin tai sen osaan vaikuttavien vesihakuisten ja vesipakoisten vuorovaikutusten summaa kuvaava suure. Vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi kalvoproteiineissa.

hydrophobic zipper (leucin zipper)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- hydrofobinen vetoketju
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA:han sitoutuvissa proteiineissä esiintyvä rakenne, jolla proteiini tunnistaa sitoutumiskohdan DNA:ssa. Rakenne muodostuu kahdesta rinnakkaisesta kierteestä, joissa molemmissa joka seitsemäs aminoppo on vesipakoinen (yleensä leusiini).

hydrophobicity
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- vesipakoisuus, hydrofobisuus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Termi, joka kuvaa ei-polaaristen molekyylien taipumusta pyrkiä pois vesiympäristöstä. Aminohappojen sivuketjujen vesipakoisuus vaihtelee suuresti, eikä sen kuvaamiseen ole yksiselitteistä keinoa tai asteikkoa. Aminohapoille yleisesti käytettyjä hydrofobisuusasteikkoja ovat mm. Kyte-Doolittle ja Hopp-Woods.

imprinting
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- leimatuminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geenien leimautuminen muuttaa tiettyjen geenien periytymismallia. Leimautuneet geenit ilmenevät sen mukaan kummalta vanhemmalta ne ovat peräisin.

imputation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- paikkaaminen, paikkaus, puuttuvien tietojen korvaaminen

in frame
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- lukukehyksessä, lukukehyksen säilyttävä

in silico
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- tietokoneessa
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Toimenpide joka tehdään laskennallisesti. Esim. erilaiset simulaatiot.

in situ
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- paikan päällä, paikallaan
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tekniikat, joissa tutkittava solu, kudos tai solukko on joko alkuperäisellä paikallaan tai kiinnitetty esim. lasilevylle.

in vitro
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- koeputkessa
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Toimenpide, joka tehdään keinotekoisissa olosuhteissa, esim. koeputkessa tai kasvatusalustalla.

in vivo
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- elimistössä tai solussa
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Toimenpide, joka tehdään luonnollisissa olosuhteissa, esimerkiksi elävässä solussa tai kudoksessa.

inborn error
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- synnynnäinen virhe

indel (insertion or deletion)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
lisäys tai poistuma DNA- tai proteiinimolekyylissä.

information theory
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- informaatioteoria
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Todennäköisyysteorian osa-alue.

informed consent
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- tietoinen suostumus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yksilön antama lupa käyttää geneettistä ja muuta tietoa tutkimuksessa.

initiation codon
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- aloituskodoni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
lähettiRNA:n emäskolmikko (yleensä 5'-AUG), josta proteiinisynteesi alkaa.

initiator tRNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- aloitus-tRNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Aminohapposynteesin aloittava tRNA.

insertion
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- lisäys
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yhden tai useamman DNA-nukleotidin tai aminohapon lisäys. Mutaatiotyyppi.

intron
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- introni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geeninsisäinen eksonien välissä oleva ei-ilmentyvä DNA-alue. Introni kopioidaan RNA:ksi, mutta poistetaan siitä ennen proteiinisynteesiä.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: exon, splicing

inverse PCR
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- käänteinen PCR

inversion
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kääntymä
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kromosomin osa irtoaa alkuperäiseltä paikaltaan, kääntyy 180 astetta ja liittyy takaisin kromosomiin. Mutaatiotyyppi

inverted repeat
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
IR
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
käänteistoisto
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nukleotidisekvenssi, joka on käänteinen verrattavalle sekvenssille. Useimmiten alle 50 emästä. IS-elementtien osia. (IS-elementti, insertion sequence, on transposonityyppi).

IR Katso inverted repeat

isoschizomer
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- isoskitsomeeri
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Restriktioenstyymit, jotka tunnistavat saman sekvenssin, ovat keskenään isoskitsomeereja.

isozyme
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- isoentsyymi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sekvenssiltään erilaiset entsyymit , jotka katalysoivat samaa reaktiota.

jackknife method
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- jackknife-menetelmä
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Havaitusta muodostetaan uusia otoksia jättämällä vuoron perään i:nes havainto pois alkuperäisestä otoksesta. Menetelmän avulla voidaan estimoida jonkin tuntemattoman parametrin hajontaa.

Jukes-Cantor model
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Jukesin ja Cantorin malli
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA:n emäskorvautumismalli, jossa kaikki korvautumismahdollisuudet ovat yhtä todennäköisiä.

k-means clustering method
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- k:n keskiarvon klusterointimenetelmä

karyotype
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- karyotyyppi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Solun tai organismin kaikki kromosomit, erityisesti mitoottisista soluista valokuvattujen ja pareittain rakenteen tai lukumäärän perusteella järjestettyjen kromosomien kokonaisuus.

kb Katso kilobase

kbp Katso kilobasepair

kilobase
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
kb
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
kiloemäs, kiloemäspari
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tuhannen nukleotidin pituinen DNA- tai RNA-jakso.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Myös: kilobasepair, kbp

kilobasepair
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
kbp
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Myös: kilobase, kb

Kimura model
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Kimuran malli
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
2-parametrinen ja 3-parametrinen Kimuran malli ovat yleisesti käytettyjä DNA:n emäskorvautumismalleja. 2-parametrisessa mallissa transitioiden todennäköisyys on eri kuin transversioiden todennäköisyys. 3-parametrisessa mallissa mallia on kehitetty siten, että eri transversioille käytetään kahta eri parametria.

knock-out
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- poistogeeninen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Eliö, jonka joku geeni on poistettu toiminnasta.

Kozak sequence
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiinisynteesin lähettiRNA-aloituskodonin koodaaman aminohapon ympäriltä valmiista proteiinista löytyvä konservoitunut jakso.

ktup
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Monien hakualgoritmien (mm. FastA) parametri, joka määrittelee, kuinka pitkiä sekvenssialueita haun ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan. Parametri vaikuttaa sekvenssihaun herkkyyteen ja nopeuteen ( arvo on tyypillisesti 1 tai 2 proteiineille, 3-6 nukleiinihapoille; mitä pienempi, sitä herkempi, mutta hitaampi).

Kyte-Doolittle
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Algoritmi aminohapposekvenssin hydropaattisuuden laskemiseen.

lagging strand
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- viivästynyt ketju, jälkijuoste
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA:n kahdentuessa toinen syntyvistä juosteista. Syntyy pieninä, myöhemmin yhteenliitettävinä palasina.

LCR Katso locus control region

lead compound
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- johtoyhdiste
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lupaava lääkeaineen kantayhdiste.

leader sequence
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- johtosekvenssi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Esitumallisten eliöiden aminohapposynteesin säätelyyn liittyvä sekvenssi. Johtosekvenssi koodaa johtopeptidiä, joka sisältää useita kappaleita sitä aminohappoa, jonka synteesin säätelyyn kyseinen johtosekvenssi liittyy.

leading strand
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- johtava ketju, johtojuoste
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA:n kahdentuessa uusista juosteista se, joka syntyy jatkuvana kokonaisuutena.

ligand
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ligandi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Molekyyli joka sitoutuu toiseen yhdisteeseen.

LINE Katso long interspersed repeat element

linkage
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kytkentä
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Eri lokusten alleelit voivat periytyä yhdessä, jos ne sijaitsevat samassa kromosomissa. Etäisyyden mittana käytetään lokusten välistä rekombinaatiotaajuutta. Kytkentää hyödynnetään esim. geenikarttojen teossa.

local alignment
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- paikallinen rinnastus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Vertailtavista sekvensseistä etsitään huomattavan samankaltaisia alueita. Tulos esitetään yleensä taulukkona, jossa sekvenssien vastinkohdat ovat samassa sarakkeessa. Vert. kokonaisrinnastus, global alignment.

locus (pl. loci)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- lokus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geenin paikka kromosomissa tai kromosomikartassa.

locus control region
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
LCR
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Alue, jolla geenin säätelyä ohjaavat elementit (promoottorit ja tehostajat) sijaitsevat.

lod score
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kymmenkantainen logaritmi kytkentää testaavasta uskottavuusosamäärästä. Kahden lokuksen kytkentää esittävä tilastotieteellinen arvo. Jos arvo on kolme tai suurempi, katsotaan lokusten olevan kytkeytyneitä toisiinsa.

LOH Katso loss of heterozygosity

long interspersed repeat element
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
LINE
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Usean kiloemäksen pituinen nisäkkäiden genominen toistojakso.

long terminal repeat
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
LTR
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Usean sadan emäksen pituiset käänteiset toistojaksot transposonien ja virusten esiasteiden DNA-ketjun päissä. Vaikuttavat transposonien ja viruksien esiasteiden liittymiseen isäntä-DNA:han.

loop
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- silmukka
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yleisnimitys lyhyille proteiini- tai nukleiinihapporakenteille, jotka yhdistävät sekundäärirakenteita. Atk: ohjelmassa oleva toistettava osuus.

loss of heterozygosity
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
LOH
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
alleelinen epätasapaino
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Näytteiden välinen ero heterotsygoottien määrässä. Jos toinen näyte on selvästi homotsygoottisempi, kutsutaan ilmiötä LOH:ksi.

LTR Katso long terminal repeat

machine learning
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- koneoppiminen

main chain
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- pääketju, selkäranka
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Monomeerit toisiinsa liittävä polymeerin (esimerkiksi proteiinin tai nukleiinihapon) rakenneosa.

marker
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- merkkijakso
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Genominen tai soluelimen DNA:n emäsjärjestys, joka eroaa tarpeeksi yksilöiden välillä, jotta sen periytymistä sukulinjassa ja/tai erilaisissa soluissa voidaan jäljittää. Merkkijakso voi olla geenissä tai geenien ulkopuolella.

Markov chain
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Markovin ketju
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Stokastinen prosessi, jossa uusi tila riippuu vain edellisestä tilasta.

Markov chain Monter Carlo method
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
MCMC method
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Markovin ketju Monte Carlo –menetelmä, MCMC-menetelmä
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Markovin ketjujen simulointiin perustuva Monte Carlo -menetelmä

masking
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- peittäminen, suodatus.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
poistaa yksinkertaiset toistot ja homopolymeeriset jaksot sekvenssistä ennen tietokantahakua tai linjausta, jotta ne eivät antaisi vääriä positiivisia tuloksia ja häiritsisi hakua. Suodatusohjelmien (esim. SEG proteiineille ja DUST nukleiinihapoille) peittämät aminohapot esitetään usein rinnastuksissa X-kirjaimina ja emäkset N-kirjaimina

maximum likelihood
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- suurimman uskottavuuden menetelmä
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Menetelmää käytetään mm. evolutiikassa etsittäessä fylogeneettistä puuta, joka parhaiten toteuttaa asetetun evoluutiomallin.

maximum parsimony
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- parsimoniamenetelmä, niukkuusmenetelmä
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sukulaissuhteiden selvitysmenetelmä, jonka tulostama fylogeneettinen puu vähimmin mahdollisin muutoksin selittää aineiston.

Mb Katso Megabase

Mbp Katso Megabasepair

MCMC method Katso Markov chain Monter Carlo method

ME Katso Minimum Evolution

Megabase
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Mb
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Miljoona emästä. Nukleotidisekvenssin pituuden mittayksikkö.

Megabasepair
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Mbp
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
megaemäs, megaemäspari
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Miljoona emästä pitkä nukleiinihappojakso.

Mendelian inheritance
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- mendeliaaninen periytyvyys
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Mendelin lakien mukainen ominaisuuksien periytyminen.

messgenger RNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
mRNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
lähetti-RNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geenin DNA-juosteelle komplementaarinen yksijuosteinen RNA-molekyyli, joka syntyy transkriptiossa. LähettiRNA ohjaa proteiinisynteesiä ja määrää polypeptidin aminohappojärjestyksen.

meta genome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- metagenomi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sekapopulaation (tyypillisesti mikrobeita) genomien sekvensointi samanaikaisesti ilman lajien eristämistä.

meta-analysis
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- meta-analyysi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Aiempia tutkimuksia yhdistelemällä tehty tutkimus.

metabolome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- metabolomi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Eliön tai solun aineenvaihdunnan kokonaisuus.

methylation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- metylaatio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Metyyliryhmien (CH3) liittäminen molekyyliin. Metylaatio voi kohdistua esimerkiksi genomisen DNA:n tiettyihin nukleotideihin, mikä säätelee geenien transkriptiota.

Metropolis algorithm
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Metropolis-algoritmi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Satunnaisuutta käyttävä optimointitehtävien ratkaisumenetelmä.

micro deletion
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- mikrohäviämä
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Pieni kromosomaalinen deleetio.

micro duplication
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- mikromonistuma
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Pieni kromosomaalinen insertio.

microarray
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- mikrosiru
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kiinteälle kantajalle sidotut koettimet sitoutuvat vastinmolekyyleihin. Mikrosiruja on kehitetty mm. geeneille, RNA- ja proteiinimolekyylien määrien ja suhteiden tutkimista varten.

microRNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
miRNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
mikroRNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lyhyt yksijuosteinen RNA, joka estää tietyn lähetti-RNA:n toiminnan kiinnittymällä siihen.

microsatellite
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- mikrosatelliitti
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Genomissa runsaita yhdestä viiteen emäksen pituisia toistojaksoja, joiden lukumäärä vaihtelee yksilöittäin. Voidaan käyttää merkkijaksoina.

midnight zone
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- pimeä alue
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sekvenssejä vertailtaessa alue, jolla vertailun luotettavuutta ei voida arvioida.

Minimum Evolution
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
ME
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
minimievoluutio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Menetelmä, joka etsii lyhimmän etäisyysehdot täyttävän puukaavion.

minisatellite
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- minisatelliitti
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Noin 10-100 emästä pitkiä toistojaksoja, joiden määrä vaihtelee yksilöittäin. Yleensä lähellä kromosomin päätä. Voidaan käyttää merkkijaksona.

minus-strand
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- miinus-juosteinen (-nauhainen, säikeinen)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
RNA-virusten komplementaarinen DNA-juoste.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Myös: (-)-strand

miRNA Katso microRNA

mismatch repair
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- yhteensopimattomuuden korjaaminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-synteesin aikana väärin pariutuneiden nukleotidien etsiminen ja korvaaminen.

missense mutation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Mutaatio, joka muuttaa kodonin nukleotidijärjestystä niin, että sen koodaama aminohappo muuttuu.

mitochondrio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- mitokondrio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Aitotumallisten solujen soluelin, jossa soluhengitys tapahtuu. Mitokondriot sisältävät rengasmaisia DNA-molekyylejä, ns. mitokondriogenomin.

molecular clock
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- molekyylikello
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Hypoteesi, jonka mukaan molekyylien evoluutio on ajan suhteen vakio eli molekyylien eroista voidaan suoraan laskea niiden erkanemisajankohta.

molecular dynamics
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- molekyylidynamiikka
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Simulointimenetelmä, jossa molekyylien liikettä seurataan ajan funktiona. Yleensä laskennassa käytetään klassisen mekaniikan liikeyhtälöitä.

molecular mechanics
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- molekyylimekaniikka
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Menetelmä molekyylien rakenteen ja dynamiikan laskemiseen. Yleisnimitys laskennallisille menetelmille, joissa tutkitaan molekyylin avaruusrakenteen muutoksien vaikutusta potentiaalienergiaan. Yleisimmin käytetty molekyylimekaaninen tehtävä on voimakenttään perustuva komiulotteisen rakenteen optimointi.

molecular modeling
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- molekyylimallitus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Molekyylin avaruusrakenteen tutkimus tai ennustus rakennemallien avulla. Tarkoittaa yleensä tietokoneavusteista molekyylien kolmiulotteisten mallien käsittelyä.

monocistronic mRNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
lähettiRNA, joka translaatiossa tuottaa vain yhden polypeptidiketjun.

monogenic disorder
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- monogeeninen, yhden geenin sairaus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Mutaatiot yhdessä geenissä johtavat sairauden ilmenemiseen.

monophyletic
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- monofyleettinen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Ominaisuus tai seikka, joka liittyy sellaiseen populaation sisäiseen periytymiseen, johon ulkopuoliset populaatiot eivät ole vaikuttaneet.

Monte Carlo method
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Monte Carlo -menetelmä
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Satunnaisuuteen perustuva numeerinen menetelmä.

Monte Carlo method
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Monte Carlo –menetelmä
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Numeerisen mallintamisen menetelmä, jossa hyödynnetään todennäköisyyslaskentaa ja tilastotiedettä. Monte Carlo -algoritmia käytettäessa tehdään sarja satunnaisia arvauksia, joista jokainen eliminoi joukon mahdollisia ratkaisuja. Tulos on sitä tarkempi, mitä enemmän arvauksia tehdään.

mosaicism
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- mosaiikkisuus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tila, jossa yksilöllä on vähintään kaksi erilaista solulinjaa t.s. yksilön kaikki solut eivät ole samaa genotyyppiä. Aiheutuu geneettisen informaation muuttumisesta tsygootin muodostumisen jälkeen. Voidaan saada aikaan myös keinotekoisesti yhdistämällä kahden saman eliölajin yksilön soluja.

most parsimonious tree
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
MPT
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
parsimonisin puu
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Fylogeneettinen puu, joka selittää aineiston yksiköiden väliset erot vähimmin mahdollisin muutoksin.

motif
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- motiivi, aihe
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lyhyehkö jollekin piirteelle ominainen sekvenssijakso tai rakennekomponentti.

MPT Katso most parsimonious tree

mRNA Katso messgenger RNA

MSA Katso multiple sequence alignment

multifactorial disease
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- monitekijäinen sairaus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tila, jonka syntyyn vaikuttaa vähintään kaksi geeniä ja ympäristö.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: Polygenic disorders, multigenic disorder or disease, polygenic disorders, complex disease

multigenic disorder or disease
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- monigeeninen häiriötila tai sairaus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tila, jonka syntyyn vaikuttaa vähintään kaksi geeniä ja ympäristö.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: Polygenic disorders, polygenic disorders, complex disease, multifactorial disease

multiple sequence alignment
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
MSA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
monen sekvenssin rinnastus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sekvenssiaineiston esittäminen niin, että samankaltaiset kohdat on aseteltu päällekkäin.

multiplexing
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- limitys
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Usean yhdistetyn näytteen yhtäaikainen sekvensointi. Myös atk-termi.

multipoint linkage analysis
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- monipistekytkentäanalyysi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kytkentäanalyysi, jossa uuden lokuksen sijaintia kytkentäryhmässä (kromosomissa) tutkitaan usean sellaisen lokuksen avulla, joiden suhteelliset etäisyydet toisiinsa tiedetään.

mutagen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- mutageeni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Variaatioita aiheuttava aine, säteily tai muu tekijä.

mutagenesis
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- mutageneesi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Mutaation aiheuttaminen DNA:han esimerkiksi säteilyttämällä, kemikaalilla tai transposonilla.

mutation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- mutaatio, muuntuma
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Organismin DNA:n emäsjärjestyksen muuttuminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Myös: variation

naive Bayes classifier
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- naiivi Bayes-luokittelija
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Päätemuuttujaan vaikuttavat tekijät esitetään itsenäisinä, toisistaan riippumattomina

naked DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- paljas DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Puhdas, proteiineista vapaa eristetty DNA. 

nearest-neighbor clustering
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- lähimmän naapurin klusterointimenetelmä

Needleman-Wunsch algorithm
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Needlemanin ja Wunschin algoritmi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Dynaamiseen ohjelmointiin perustuva sekvenssivertailualgoritmi kahden sekvenssin rinnastukseen. Algoritmi etsii kahden sekvenssin välisen parhaan mahdollisen kokonaisrinnastuksen.

negative predictive value
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- negatiivisen testituloksen ennustearvo

neighbor-joining algorithm
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- neighbor joining -algoritmi, NJ-algoritmi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Evolutiikassa: puukaavioiden luomisessa käytettävä heuristinen menetelmä.

neural network
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- neuroverkko, hermoverkko
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Algoritmi, jonka toiminta jäljittelee tietojenkäsittelyä biologisissa hermoverkoissa. Neuroverkkoalgoritmien tarkka määritelmä vaihtelee eri yhteyksissä. Yleisiä tunnusmerkkejä ovat mm. 1. Tieto syötetään neuroverkkoon oppimisprosessin avulla, 2. verkko sisältää useita toisiinsa kytkeytyneitä yksikköjä, joiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin tieto varastoituu.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: artificial neural network

next generation sequencing
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Teknologia nopeaan suurtehosekvensointiin

noise
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kohina, häly, häiriö

non-coding DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ei-koodaava DNA

non-coding strand
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- koodaamaton juoste
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geenille komplementaarinen DNA-juoste.

non-redundant database
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ei-päällekkäinen tietokanta
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Esim. NCBI:n nr-tietokannasta on poistettu identtiset sekvenssikopiot

Nondeterministic polynomial complete/hard
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
NP-hard
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
NP-täydellinen tai -vaikea
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Laskentaongelman ominaisuus. NP-täydellisille ongelmille tunnetaan vain hyvin hitaita ratkaisualgoritmeja, joiden aikavaatimus kasvaa eksponentiaalisesti algoritmin syöttötietojen määrän mukana (ns. kombinatorinen räjähdys). Tämän takia NP-täydellisten ongelmien ratkaisuun käytetään usein (epätarkkoja) heuristisia menetelmiä.

nonparametric analysis
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ei-parametrinen analyysi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tilastotieteessä: ei oleteta mitään aineistoa kuvaavien jakaumien muodosta.

nonsense mutation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA:n emäsjärjestyksen muutos, jonka seurauksena proteiinisynteesi pysähtyy. Stop-kodonin tuottava mutaatio.

nonsynonymous substitution
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ei-synonyyminen substituutio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Aminohapon korvaus täysin toisentyyppisellä aminohapolla.

NP-hard Katso Nondeterministic polynomial complete/hard

nuclear localization signal
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- tumaanohjaussignaali
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Aitotumallisissa tumaan kuljetettavien proteiinien signaalina toimiva peptidisekvenssi.

nucleic acid
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- nukleiinihappo
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA ja RNA ovat nukleotideista rakentuvia nukleiinihappoja.

nucleoside
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- nukleosidi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nukleiinihapon ja nukleotidin osa. Puriini- tai pyrimidiiniemäs + pentoosisokeri.

nucleosome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- nukleosomi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kromatiinin kromosomiksijärjestymisen perusyksikkö. Koostuu n. 200 emäsparista ja histoniproteiiniytimestä.

nucleotide
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- nukleotidi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nukleosidi + fosfaatti. Nukleiinihapon rakenneyksikkö.

nucleotide-binding domain
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
nukleotidin sitova domeeni proteiinissa.

null hypothesis
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- nollahypoteesi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nollahypoteesi pyritään hylkäämään, jotta saadaan tukea vaihtoehtoiselle hypoteesille. Jos testin tulos ei ole merkitsevä, jää nollahypoteesi voimaan.

oligonucleotide
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- oligonukleotidi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Korkeintaan muutamia kymmeniä emäksiä sisältävä DNA-sekvenssi.

oncogene
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- onkogeeni, syöpägeeni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Mutatoitunut ja/tai yli-ilmennetty normaaligeenin versio eläinsolussa tai syöpää aiheuttavassa viruksessa. Sekoittaa solun normaalit kasvutoiminnot ja joko yksin tai yhdessä muiden muutosten kanssa saa aikaan pahanlaatuisen kasvaimen kehittymisen.

ontology
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ontologia
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tietämysrakenne joka mallittaa sovellusalueen käsitteitä ja niiden välisiä suhteita.

open reading frame
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
ORF
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
avoin lukukehys
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Mahdollisesti proteiiniksi käännettävä DNA-sekvenssi, joka alkaa aloituskodonilla ja päättyy lopetuskodoniin.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: reading frame

operational taxonomic unit
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
OTU
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
taksoni

operator
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- operaattori
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-alue, johon sitoutumalla estäjäproteiini estää transkription aloittamisen lähellä sijaitsevasta promoottorista.

operon
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- operoni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Bakteerien geenitoiminnan yksikkö, johon kuuluu promoottori, operaattori, sekä yksi tai useampia rakennegeenejä.

ORF Katso open reading frame

ortholog(ue)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ortologi

ortholog(ue)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ortologi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lajiutumisen seurauksena toisistaan eronnet samankaltaiset geenit.

orthology
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ortologia, ortologisuus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lajiutumisen seurauksena syntynyt samankaltaisuus.

OTU Katso operational taxonomic unit

outgroup
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ulkoryhmä
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Taksoni, jonka ei katsota kuuluvan fylogeneettisesti samaan ryhmään muiden vertailtavien taksoneiden kanssa.

outlier
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- vieras havainto, poikkeava havainto, ulkopuolinen havainto

overfitting
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ylisovittaminen

overlapping genes
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- päällekkäiset geenit
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Erillisiä geenejä, joiden ilmennettävät alueet ovat osittain tai kokonaan päällekkäiset ja joita luetaan eri lukukehyksessä.

palindrome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- palindromi, käänteinen toistojakso
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-jakso, joka on sama luettuna kaksoiskierteen kummastakin juosteesta. Esimerkiksi esitumallisissa lähellä transkription lopetuskohtaa sekä useimpien restriktioentsyymien tunnistussekvensseissä.

PAM Katso Point Accepted Mutation

paralog(ue)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- paralogi

paralogy
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- paralogia
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Samankaltaisuus, joka johtuu geenin kahdentumisesta eli samankaltaisilla proteiineilla on samassa eliössä eri tehtävä.

parametric analysis
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- parametrinen analyysi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tilastollinen menetelmä, joka tekee oletuksia populaation jakaumasta tarkastellun ominaisuuden suhteen.

parsimony
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: maximum parsimony

PCR Katso polymerase chain reaction

penetrance
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ilmenevyys, läpäisevyys
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Ehdollinen todennäköisyys ilmiasulle kun genotyyppi on annettu. Esim. merkintä P(sairas | aa) = 0.8 tarkoittaa, että todennäköisyys sairastua on 80 prosenttia, jos kantaa genotyyppiä aa. Penetranssitodennäkköisyydet voivat olla erilaisia mm. iän tai sukupuolen suhteen.

peptide
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- peptidi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lyhyt aminohappoketju, pieni proteiini tai proteiinin pilkottu osa.

peptide bond
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- peptidisidos
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kovalenttinen sidos, jolla aminohapon pääketjun karboksyyliryhmä liittyy toisen aminohapon aminoryhmään.

phage display
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Faagikirjasto, jossa liitännäiset jaksot ilmenevät osana faagin kuoriproteiinin pintarakennetta. Käytetään esimerkiksi vasta-aine-epitooppien tunnistuksessa.

phenotype
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ilmiasu, fenotyyppi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yksilön ominaisuuksien kokonaisuus, joka syntyy genotyypin ja ympäristön vuorovaikutuksesta.

phyla
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- pääjakso
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lajien luokittelun perusryhmä, jonka jäsenet ovat keskenään samankaltaisia ja oletettavasti sukulaisia.

phylogeny
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- fylogenia
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Taksonin tai muun ryhmän kehityshistoria.

phylogram
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- fylogrammi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Taksonin kehityshistoriaa kuvaava kaavio.

pleated sheet
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- aaltoileva tai poimuinen levy
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
β-tason tyypillinen rakenne, jossa proteiinin pääketjun muoto aaltoilee. Yksittäisen β-säikeen perättäiset α-hiilet sijaitsevat vuorotellen β-tason keskikohdan eri puolilla ja muodostavat β-tasolle tyypillisen aaltoilevan hienorakenteen.

Point Accepted Mutation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
PAM
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96


point mutation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- pistemutaatio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yhden nukleotidin muutos DNA-sekvenssissä. Käytetään yleisesti myös yhden aminohapon muutoksista.

polygenic (character)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- polygeeninen ominaisuus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Polygeeniseen ominaisuuteen vaikuttaa useita eri geenejä, joiden yksittäiset vaikutukset ovat usein pieniä
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: complex-, multigenic-, multifactorial disease

polymerase chain reaction
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
PCR
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
polymeraasiketjureaktio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tehokas tapa monistaa DNA:ta in vitro. Perustuu lämpövaihteluita kestävään DNA-polymeraasiin.

polymorphism
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- monimuotoisuus, vaihtelu, polymorfismi, polymorfia
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Populaatiossa on kaksi tai useampia ilmiasuja (saman geenin suhteen), joita ei voi selittää pelkästään mutaatioilla.

post-transcriptional modification
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- transkription jälkeinen muokkaaminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Transkriptiossa syntyneen RNA:n rakenteeseen ennen translaatiota tehtävät muutokset. Esimerkiksi intronialueiden poisto, silmukointi (pujonta).

post-translational modification
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- translaation jälkeinen muokkaaminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Translaatiossa tuotettuun aminohappoketjuun tehtävät muutokset, esim. signaalisekvenssien poistaminen tai metyyli-, fosfaatti- ja sokeriryhmien liittäminen kovalenttisesti proteiiniin.

precursor
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- edeltäjä, prekursori
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Aine tai seikka, joka edeltää seuraavaa vaihetta tai seikkaa. Käytetään esim. proteiinista, johon ei ole tehty aktiivisuuden synnyttämiseen tarvittavia muutoksia. Nukleiinihappojen yhteydessä: fosforyloitu nukleiinihappo, joista nukleiinihappoketju syntetisoidaan.

Pribnow box
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Pribnow-sekvenssi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-sekvenssijakso (TATAAT), joka ilmaisee bakteerien DNA:ssa RNA-synteesin aloituskohdan. Sijaitsee 5'-päässä, 10 emästä ennen synteesin aloituskohtaa. Voi esiintyä muuntuneena.

primary structure
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- primäärirakenne, sekvenssi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiineissa: peptidisidosten yhdistämien aminohappojen järjestys proteiinissa tai peptidissä.

primer
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- aluke
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lyhyt polynukleotidiketju, jota käytetään käynnistämään DNA:n kahdentuminen.

proband
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sukupuun tai perheen yksilö, jonka perusteella suku ja/tai perhe on valittu tutkimukseen.

probe
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- koetin
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Molekyylibiologiassa: kemiallisesti leimattu molekyyli, esim. DNA- tai RNA-jakso, jota käytetään hybridisaatiossa tietyn sekvenssin etsimiseen. Bioinformatiikassa: sekvenssi, jolla tietokantahaku tehdään. Koettoimella viitatan yleebsä tunnettuun sekvenssiin tai molekyyliin, jolla haku tehdään. Vrt. kohde (target)

profile alignment
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- profiilirinnastus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sekvenssirinnastus, jossa pisteytysmatriisin sijasta tai lisäksi käytetään paikkakohtaista pisteytysmatriisia eli profiilia. Yleensä profiili tehdään tunnetun monen sekvenssin rinnastuksen perusteella. Profiilirinnastuksessa voidaan pisteytysmatriisiin perustuvaa rinnastusta paremmin ottaa huomioon tietylle sekvenssiperheelle tyypilliset piirteet.

prokaryote (procaryote)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- esitumallinen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Bakteerit ja syanobakteerit, joiden genomi (DNA-kromosomi) ei ole erillisen tumakalvon suojassa. Esitumallisissa soluissa on hyvin vähän soluelimiä.

promoter
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- promoottori
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-sekvenssin kohta, johon RNA-polymeraasi sitoutuu ennen transkription aloitusta. Esimerkiksi Pribnow- ja TATA-sekvenssit.

proofreading (editing)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- oikoluku, tarkistus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yleisnimitys DNA- ja proteiinisynteesissä vaikuttaville biokemiallisille reaktioille, joilla synteesissä tapahtuneita virheitä poistetaan.

proteome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- proteomi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Eliön tai solun tuottamien proteiinien kokonaisuus.

pseudogene
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- pseudogeeni, valegeeni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Ilmentymätön DNA-jakso, jonka emäsjärjestys muistuttaa jonkin geenin emäsjärjestystä.

puckering
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- taipuminen, rypistyminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Molekyylirakenteen taipuminen pois tasomaisesta rakenteesta.

purine
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- puriini
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Typpeä sisältävä kaksoisrengasrakenteinen orgaaninen yhdiste. Toinen nukleiinihappojen emäsryhmistä. Puriinin sisältäviä nukleotideja ovat adeniini ja guaniini.

pyrimidine
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- pyrimidiini
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Typpeä ja aromaattisen rengasrakenteen sisältävä orgaaninen yhdiste. Toinen nukleiinihappojen emäsryhmistä. Pyrimidiinin sisältäviä nukleotideja ovat sytosiini, tymiini sekä urasiili.

quartet-puzzling
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Heuristinen menetelmä, jonka avulla suurimman uskottavuuden menetelmää voidaan soveltaa suurillekin aineistoille. Menetelmässä aineistosta määritetään suurinta uskottavuutta vastaavat puut kaikille mahdollisille neljän taksonin ryhmille, joista parhaat yhdistetään.

quaternary structure
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kvaternäärirakenne
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Useammasta eri aminohappoketjusta koostuvan proteiinikompleksin kokonaisrakenne. Proteiinikompleksin alayksikköjen sijoittuminen toistensa suhteen.

query
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- hakusekvenssi, kysely
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sekvenssi, jolla tietokantahaku tehdään.

RACE Katso rapid amplification of cDNA ends

Ramachandran plot
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Ramachandran-kuvaaja, kiertokulmakartta, phi-psi-kuvaaja
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiinin aminohapot on esitetty kuvaajana, jossa x-akselilla on pääketjun phi-kulma ja y-akselilla vastaava psi-kulma. Kuvaajan avulla voidaan tarkastella proteiinin stereokemiaa ja sekundäärirakenteiden esiintymistä.

random coil
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- satunnaislaskostuma, satunnaisrakenne
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiinirakenteen alueet, joissa ei ole selvää sekundäärirakennetta. Käytetään myös laskostumattomasta tai denaturoidusta proteiini- tai nukleiinihapporakenteesta.

rapid amplification of cDNA ends
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
RACE
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tekniikka, jolla cDNA:n 5'- tai 3'-pää saadaan PCR-monistettua, kun osa päiden välisestä sekvenssistä on selvillä.

rare-cutter
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Restriktioentsyymi, jonka tunnistuskohtia on harvassa.

reading frame
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- lukukehys
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kodonien rajakohtien ja lukusuunnan määrittely DNA-sekvenssissä. Koska DNA-sekvenssi voidaan jakaa kolmen emäksen mittaiseksi kodonisarjaksi kolmella tavalla kahteen eri suuntaan, on jokaisella DNA-sekvenssillä 6 mahdollista lukukehystä, joista yksi on translaatiossa käytetty lukukehys.

recombination
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- rekombinaatio, uudelleenyhdistely
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tapahtuma, jossa perintötekijöiltään erilaiset (yhden tai useamman geenin suhteen) solut tai yksilöt tuottavat vanhempiin nähden uudentyyppisen jälkeläisen.

regulatory element
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- säätelyosa
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Geenin ilmentymistä säätelevä (vähentävä tai voimistava) DNA-sekvenssin osa.

repeat
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- toistojakso
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sekvenssissä esiintyvä toistuva jakso.

replication
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- replikaatio, kopioituminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Biologiassa: solun jakautumista edeltävä perimäaineksen (DNA:n) kahdentuminen.

replicon
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- replikoni, replikaatioyksikkö
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Perimän osa, joka pystyy kopioitumaan itsenäisesti. Nukleiinihappoketjun osa, joka kopioituu saman replikaation aloituskohdan ohjaamana. Esitumallisilla on kormosomissa yksi replikoni, aitotumallisilla useampia.

residue
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- tähde
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Polymerointireaktion jälkeen polymeeriin jäänyt monomeerin osa. (Nukleiinihappo- tai) aminohappoketjun perusrakenneosa.

restriction endonuclease
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- restriktioentsyymi, restriktioendonukleaasi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Bakterofageja bakteereissa pilkkovia entsyymejä. Restriktioentsyymit tunnistavat tietyn, yleensä palindromisen, DNA-sekvenssikohdan ja katkaisevat kaksijuosteisen DNA:n tästä kohdasta. Käytetään yleisesti molekyylibiologisissa tekniikoissa.

restriction map
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- restriktiokartta
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kaavio, joka osoittaa restriktioentsyymien tunnistuskohtien sijainnin DNA:ssa.

reverse open reading frame
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
RORF
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
käänteinen avoin lukukehys

reverse transcriptase
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- käänteiskopioija tai -transkriptaasi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Retrovirusten DNA-polymeraasientsyymi, joka pystyy tuottamaan DNA-sekvenssin RNA-sekvenssin perusteella. Käytetään yleisesti molekyylibiologisissa tekniikoissa.

reverse transcriptase polymerase chain reaction
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
RT-PCR
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
käänteistranskriptaasi polymeraasiketjureaktio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Käänteiskopioijaentsyymiä käyttävä PCR.

ribosomal RNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
rRNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
ribosomaalinen RNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Ribosomien rakenneosa. Suurin osa solun RNA:sta on erikokoisia ribosomaalisia RNA-molekyylejä.

rise
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- nousu
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Esim. DNA:n tai proteiinin α-kierteen nousu. Ilmoitetaan yleensä muodossa: monomeeriä kierrosta kohden.

RORF Katso reverse open reading frame

rRNA Katso ribosomal RNA

RT-PCR Katso reverse transcriptase polymerase chain reaction

salt bridge
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- suolasilta
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiinirakenteen sisäinen ionisidoksen kaltainen vuorovaikutus positiivisesti ja negatiivisesti varautuneen aminohapon välillä.

SAR Katso structure-activity relationship

satellite DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- satelliitti-DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-sekvenssin kohta, joka poikkeaa huomattavasti ympäristöstään yleensä tiheästi toistuvan sekvenssijakson johdosta ja jonka tehtävää ei tunneta.

scoring matrix
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- pisteytysmatriisi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Taulukko, jolla paikasta riippumattomissa sekvenssirinnastusmenetelmissä määritetään eri nukleotidi- tai aminohappoyhdistelmien vaikutus rinnastuksen laatua tai todennäköisyyttä kuvaavaan pisteytykseen.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: PAM, BLOSUM

secondary structure
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- sekundäärirakenne
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiinissa paikallisesti esiintyvät säännölliset kolmiulotteiset rakenteet. Yleisimmät sekundäärirakenteet ovat alfa-kierre ja beta-säie.

Self Organizing Map
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
SOM
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Itseorganisoituva kartta
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yksi hermoverkkomenetelmien sovellus.

self-splicing
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Itsesilmukointi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Silmukoiminen itsenäisesti ilman ulkopuolisten molekyylien apua.

sense-strand
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
kaksinauhaisen DNA:n koodaava juoste. Tässä juosteessa nukleotidijärjestys on sama kuin lähettiRNA:ssa.

sequence
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- sekvenssi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nukleotidi- tai aminohappojärjestys nukleiinihapoissa tai proteiineissa.

sequence-tagged site
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
STS
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
sekvenssimerkitty alue
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Muutaman sadan emäsparin pituinen DNA-sekvenssijakso, joka esiintyy genomissa vain yhdessä tunnetussa kohdassa ja on tunnistettavissa PCR-tekniikalla. Sekvenssitunnusalueita käytetään tunnistettaessa ja yhdisteltäessä eri lähteistä saatua sekvenssiaineistoa.

sequencing
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- sekvensointi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Nukleotidi- tai aminohappoketjun sekvenssin kokeellinen määrittäminen.

sex chromosome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- sukupuolikromosomi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kromosomi, jonka läsnäolo, periytyminen tai tietty muoto määrää yksilön sukupuolen.

Shine-Dalgarno sequence
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Shine-Dalgarno -sekvenssi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Bakteeri-lähettiRNA:ssa yleinen sekvenssijakso, jonka perusmuoto on 5'-AGGAGG-3'. Se tai samankaltainen sekvenssi esiintyy yleensä noin 7 emästä ennen aloituskodonia.

short interspersed repeat element
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
SINE
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
lyhyt genominen toistojakso

short tandem repeat
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
STR
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
lyhyt peräkkäinen toistojakso

shotgun sequencing
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- satunnaissekvensointi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Menetelmä, jossa genomi pilkotaan satunnaisen pituisiksi paloiksi, joiden (kaikkien tai osan) emäsjärjestys määritetään.

signal sequence
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- signaalisekvenssi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiinisekvenssin N-päässä oleva osa, joka avustaa solusta erittyvien proteiinien tai solukalvoproteiinien kulkeutumista solukalvolle ja/tai sen läpi. Yleensä signaalisekvenssi poistetaan synteesin tai siirtymisen jälkeen. Soluorganelleissa signaalisekvenssit saattavat sijaita ketjun keskellä, eikä niitä välttämättä poisteta proteolyyttisesti.

silent mutation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- hiljainen mutaatio, peittyvä mutaatio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-muutos, joka ei näy geenin koodaaman proteiinin sekvenssissä.

SINE Katso short interspersed repeat element

Single Nucleotide Polymorphism
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
SNP
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
yhden emäksen monimuotoisuus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Lajin sisäinen nukleotidisekvenssin tietyssä kohdassa esiintyvä vaihtelu.

single-gene disorder
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Tauti tai tila, jonka aiheuttaa yksi geeni.

single-strand conformational polymorphism
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
SSCP
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Pistemutaatioiden havainnointitekniikka. Tietty sekvenssialue PCR-monistetaan ja ajetaan geelissä. Mutaatio voi muuttaa rakennetta, mikä muuttaa molekyylin liikkuvuutta geelissä.

single-stranded DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
ssDNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
yksijuosteinen (-nauhainen) DNA

single-stranded RNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
ssRNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
yksijuosteinen (-nauhainen) RNA

site-directed mutagenesis
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kohdennettu mutageneesi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yleisnimitys laboratoriomenetelmille, joilla DNA-sekvenssiin tehdään haluttuun kohtaan yksittäisen tai useamman emäksen muutos.

site-specific mutagenesis
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Myös: site-directed mutagenesis

sliding window
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- liukuva ikkuna
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sekvenssianalyysissä: tarkastelualue. Sekvenssiä käydään läpi ikkunan pituisissa palasissa niin, että ensimmäinen ikkuna alkaa ensimmäisestä sekvenssikohdasta ja analyysin edetessä ikkunaa liu'utetaan kohta kerrallaan eteenpäin sekvenssissä.

Smith-Waterman algorithm
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Smithin ja Watermanin algoritmi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Dynaamiseen ohjelmointiin perustuva sekvenssien rinnastusmenetelmä. Algoritmi etsii kahden sekvenssin väliset parhaat mahdolliset paikalliset rinnastukset.

SNP Katso Single Nucleotide Polymorphism

SOM Katso Self Organizing Map

somatic cell
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- somaattinen solu
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Mikä tahansa eliön solu, joka ei kuulu iturataan.

splice site
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- silmukoitumiskohta (leikkauskohta)

spliceosome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- spliseosomi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiini/RNA-kompleksi, joka osallistuu intronien poistoon RNA:sta.

splicing
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- silmukoituminen (pujonta, liittäminen)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Prosessi, jossa DNA:n perusteella syntetisoidusta RNA:sta poistetaan intronialueet ja yhdistetään eksonialueet.

sporadic case
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- satunnainen tapaus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Ominaisuutta, yleensä sairautta, ilmentävä yksilö, jolla ei ole kyseistä ominaisuutta ilmentäviä esi-isiä.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: splicing, cap

SSCP Katso single-strand conformational polymorphism

ssDNA Katso single-stranded DNA

ssRNA Katso single-stranded RNA

sticky ended
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Restriktioendonukleaasien katkaisema DNA-kaksoisjuoste, jonka päässä on katkaisukohdan epäsymmetrisyydestä johtuen lyhyt yksijuosteinen kohta. Tämä kohta voi liittyä toiseen DNA-moleekyyliin, jossa on ensimmäiseen molekyyliin nähden vastinpareista koostuva yksijuosteinen osuus.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: flush ended

stochastic
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- stokastinen, satunnainen

STR Katso short tandem repeat

stringency
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- ankaruus, vaativuus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Molekyylibiologiassa kuvaa usein sekvenssikoettimen sitoutumisolosuhteita tai sekvenssianalyyseissä vaadittavien pisteiden määrää esim. tarkasteluikkunassa.

structure-activity relationship
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
SAR
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
rakenne-aktiivisuus-vuorovaikutus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
SAR-menetelmissä käytetään tilastollisia menetelmiä rakenteellisten tekijöiden sekä ligandin tai proteiinin aktiivisuuden vastaavuuden arviointiin.

STS Katso sequence-tagged site

subsequence
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- alisekvenssi, osasekvenssi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Sekvenssi, joka on osa pidempää sekvenssiä. Esimerkiksi EST-sekvenssit tai proteiinidomeenisekvenssit.

substitution matrix
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- pisteytysmatriisi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Taulukko, jolla paikasta riippumattomissa sekvenssirinnastusmenetelmissä määritetään nukleiini- tai aminohappoyhdistelmien vaikutus rinnasteriuksen laatua tai todennäköisyyttä kuvaavaan pisteytykseen.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: scoring matrix

sum of pairs score
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- parisummapisteytys
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Monen sekvenssin rinnastuksessa käytettävä pisteytysmenetelmä, jossa sarakkeen pistemäärä lasketaan kaikkien sarakkeessa olevien emäs/aminohappoparien parittaisten vertailujen pisteytysten summana. Esim. kolmen sekvenssin, A B C, tapauksessa parisummapisteytys on (A+B)+(A+C)+(C+B).

supercoiling
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- superkierteisyys
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-kaksoiskierteen kiertyminen itsensä tai nukleosomin ympäri.

superfamily
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- superperhe
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiiniryhmä, jolla on yhteisiä piirteitä, esim. immunoglobuliinit.

supersecondary structure
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- supersekundäärirakenne
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Säännöllinen, useammasta sekundäärirakenneyksiköstä koostuva rakenne.

target
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kohde
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Etsinnän kohteena oleva tuntematon sekvenssi tai molekyyli.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: probe

TATA-box
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- TATA-sekvenssi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Useista geeneistä löytyvä transkription aloituskohdan tunnistukseen liittyvä sekvenssikohta. TATA-jakson konsensussekvenssi on 5'- TATAAAA-3' ja se sijaitsee noin 25 nukleotidia ennen transkription aloituskohtaa.

taxon
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- taksoni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Mikä tahansa eliöluokittelun ryhmä.

TCP/IP Katso Transport Control Protocol/Internet Protoco

telomere
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- telomeeri
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kromosomin pää.

template
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- malli, templaatti
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Rakenne, joka ohjaa toisen rakenteen syntyä. Esimerkiksi nukleotidisekvenssi, joka ohjaa vastinnukleotideista muodostuvan nukleotidisekvenssin synteesiä. Molekyylimallituksessa: tunnettu rakenne, jonka pohjalta toinen rakenne mallitetaan.

termination factor
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- lopetustekijä
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiini, joka vaikuttaa transkription päätekohdan tunnistamiseen RNA-synteesissä.

terminator codon
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- lopetuskodoni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Emäskolmikko, joka toimii RNA-ketjussa proteiinisynteesin lopetuskohdan merkkinä. Lopetuskodoneita ovat UAA, UAG, UGA.

tertiary structure
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- tertiäärirakenne
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Makromolekyyliin, esimerkiksi proteiinin, kolmiulotteinen laskostunut rakenne.

topoisomerase
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- topoisomeraasi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Entsyymi, joka muuttaa DNA:n kolmiulotteista muotoa vaikuttamalla superkierteisyyteen (supercoiling) katkaisemalla DNA:n toisen tai molemmat juosteet.

topology
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- topologia
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Muoto, muoto-oppi.

trait
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Perinnöllisyystieteessä: mikä tahansa geneettisesti määräytyvä ominaisuus.

transcription
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- transkriptio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA:n kopioiminen proteiinisynteesin mallina toimivaksi lähetti-RNA:ksi.

transcriptome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- transkriptomi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Solun tai eliön lähettiRNA-molekyylien kokonaisuus.

transfer RNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
tRNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
siirtäjä-RNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Pieni RNA-molekyyli, joka proteiinisynteesissä vastinkodoninsa ohjaamana tuo lähettiRNA:n osoittaman aminohapon ribosomilla tuotettavaan polypeptidiketjuun.

transgenic
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- siirtogeeninen, transgeeninen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Eliö, jonka perimään on siirretty toisen samaan tai eri lajiin kuuluvan yksilön perimää.

transition
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- transitio, siirtymä, muutos, virittyminen
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA:n yhteydessä: mutaatio, jossa puriiniryhmän sisältävä nukleotidi korvautuu toisella puriiniryhmän sisältävällä nukleotidilla, tai vastaavasti pyrimidiiniryhmän sisältävä nukleotidi korvautuu toisella pyrimidiiniryhmän sisältävällä nukleotidilla.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: transversion

translation
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- translaatio, proteiinisynteesi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Transkription jälkeinen tapahtuma, jossa lähettiRNA:n emäsjärjestys käännetään proteiinin aminohappojärjestykseksi.

Transport Control Protocol/Internet Protoco
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
TCP/IP
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yksi Internetin käyttämistä tiedonsiirtokäytännöistä.

transposon
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- transposoni
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Pieni kopioitumis- ja liikkumiskykyinen DNA-molekyyli, joka liittyy satunnaiseen kohtaan genomissa.

transversion
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- transversio
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Pistemutaatio, jossa puriiniryhmä korvautuu pyrimidiiniryhmällä tai päinvastoin.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: transition

trinucleotide repeat
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kolmen nukleotidin toisto
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-sekvenssin toistoalue, joka saattaa kuulua myös koodaavaan alueeseen.

triple helix
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kolmoiskierre
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Esiintyy mm. kollageenirakenteissa. Myös DNA:n harvinainen muoto.

triplet
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- kodoni, kolmikko
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA:n nukleotidikolmikko, joka vastaa RNA:n kodonia.

trisomy
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- trisomia
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Perinnöllinen häiriö, jossa yksilöllä on ylimääräinen kromosomi.

tRNA Katso transfer RNA

twilight zone
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- hämärän alue
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Käytetään sekvenssivertailussa kuvaamaan sekvenssien samankaltaisuutta, kun niiden identtisyys on alle 25 prosenttia. Tämänasteinen samankaltaisuus voi olla sattumaa.

unassigned reading frame
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
URF
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
tehtävältään määrittämätön lukukehys.

unrooted tree
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- juureton puu
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Puukaavio, jossa kaavion suunnalla ja osien keskinäisellä sijoittelulla ei ole merkitystä. Juureton puu kuvaa vain esittämänsä materiaalin välisiä suhteita.

untranslated region
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
UTR
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
transloitumaton alue
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
cDNA:n ne osat, jotka eivät ilmenny proteiiniksi.

Unweighted Pair Group Method using arithmethic Averages
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
UPGMA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yksinkertainen puukaavion muodostusalgoritmi. Menetelmää on käytetty mm. geneettisiin etäisyyksin perustuvassa fylogenetiikka-analyysissä.

UPGMA Katso Unweighted Pair Group Method using arithmethic Averages

upstream
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- aikaisempi tai edeltävä sekvenssikohta
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA-sekvenssin suunnan määrityksen vastainen suunta, 3'- 5'.

URF Katso unassigned reading frame

UTR Katso untranslated region

van der Waals interaction
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- van der Waals -vuorovaikutus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Atomien välinen vuorovaikutus, joka syntyy atomien toistensa varausjakaumaan aiheuttamista häiriöistä

van der Waals radius
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- van der Waals -säde
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Etäisyys, jota lähempänä atomin ydintä van der Waals -vuorovaikutukset muuttuvat lähentyvän atomin suhteen hylkiviksi. Tarkoittaa käytännössä atomin sädettä.

variable number tandem repeat
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
VNTR
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Polymorfista satellitti-DNA:ta. Koostuu vaihtelevasta määrästä DNA-toistojaksoja.

Viterbi-agorithm
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Viterbin algoritmi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Laskee todennäköisimmän polun kätketyn Markovin mallin läpi. Viterbin alogritmia käytetään kätkettyjen Markovin mallien yhteydessä parhaimman sekvenssirinnastuksen etsintään. Algoritmi muistuttaa sekä rakenteeltaan, että käytöltään paljolti dynaamisen optimoinnin (Needlemanin ja Wunschin algoritmi) käyttöä pisteytysmatriisimenetelmien yhteydessä.

VNTR Katso variable number tandem repeat

Watson-Crick base pairs
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Watsonin ja Crickin emäsparit
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Watsonin ja Crickin DNA-mallissaan esittämä DNA:n emästen pariutumisjärjestys: adeniini-tymiini, guaniini-sytosiini.

weight
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- painotus, paino
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Bioinformatiikan algoritmeissä kerroin, jonka mukaan tiettyä tekijää painotetaan suhteessa muihin tekijöihin. Esimerkiksi profiilirinnastuksessa tiettyyn sekvenssikohtaan sidottu painoarvo.

wild type
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- villityyppi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yleisin ilmiasu tai genotyyppi. Alunperin: luonnosta löydetty yleisin muoto.

X-linked disease
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- X-kromosomiin liittyvä sairaus
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Perinnöllinen sairaus, jonka aiheuttava geeni sijaitsee X-kromosomissa. X-kromosomi on toinen ihmisen sukupuolikromosomeista: normaalikaryotyyppisillä naisilla niitä on kaksi, miehellä yksi.

XML Katso Extensible Markup Language

YAC Katso yeast artificial chromosome

yeast artificial chromosome
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
YAC
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Vektorijärjestelmä, jonka avulla voidaan kloonata pitkiäkin DNA-jaksoja hiivaan.

Z-DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Z-DNA
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
DNA:n kolmas tunnettu rakennemuoto. Z-DNA:n kiertymissuunta on vastakkaissuuntainen (vasenkätinen kiertyminen) kuin A- ja B-DNA:lla (oikeakätinen kiertyminen). Toinen merkittävä ero A- ja B-DNA:han on juosteen fosfaattityhmien mutkitteleva siksak-rakenne (tästä nimitys Z-DNA).

Z-score Katso Z-score

Z-score
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Z-score
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Yleinen sekvenssianalyysiohjelmien parametri, jota käytetään arvioitaessa tietokannasta löytyneen sekvenssin ja hakusekvenssin välistä suhdetta. Z-arvo kuvaa sitä todennäköisyyttä, jolla yhtä samankaltainen sekvenssi voidaan löytää sattumalta.

Z-value
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- Katso Myös: Z-score

zinc finger (metal-binding finger)
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- sinkkisormi
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Joukko sekvenssimotiiveja, joille on yhteistä neljän histidiinin ja/tai kysteiinisivuketjun avulla tapahtuva sinkki-ionin sitominen. Sinkkisormet yleensä tunnistavat ja sitovat nukleiinihappoketjuja.

zygote
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- tsygootti
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Kahden sukusolun yhdistymisessä syntyvä solu; hedelmöitynyt munasolu.

Ångström
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
-
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Ångström (Å) = 0,1 nm. Molekyylirakenteiden yhteydessä yleisesti käytetty pituuden mittayksikkö

α-carbon
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- α-hiili
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
selitystä aminohappojen osien nimeämisestä. Kuvaa

α-helix
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- α-kierre
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiinin sekundäärirakenne, jossa proteiinipääketju muodostaa kierteen. Kierrettä pitävät koossa ensimmäisen (n) peptidisidoksen karbonyyliryhmän ( C=O ) ja neljännen (n+4) peptidisidoksen amidiryhmän ( H-N ) väliset vetysidokset.

β-hairpin
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- hiusneularakenne
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiinin sekundäärirakenne, joka koostuu kahdesta vastakkaissuuntaisesta β-säikeestä ja niitä yhdistävästä silmukasta.

β-sheet
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- β-levy, β-taso
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Vierekkäisten β-säikeiden muodostama vetysidosten stabiloima proteiinien sekundäärirakenne. Taso on yhdensuuntainen tai vastakkaissuuntainen sen mukaan, kulkevatko vierekkäisten säikeiden peptidiketjut saman- vai erisuuntaisesti.

β-strand
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- β-säie
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiinin sekundäärirakenne, jossa pääketju on lähes maksimaalisesti oienneena. beta-säikeet voivat esiintyä yksittäin, mutta yleensä ne sijoittuvat proteiinirakenteissa vierekkäin muiden β-säikeiden kanssa muodostaen β-levyjä.

β-turn
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
- β-käännös
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bioin588/public_html/vocabulary.php on line 96
Proteiinin sekundäärirakenne, jossa peptidiketju kääntyy jyrkästi kolmen aminohapon matkalla. Vetysidos pitää käännöstä koossa. βa-käännöksiä tunnetaan useita eri tyyppejä.